اخیرا دبیرخانه اسناد محرمانه طنز کوه!  عکسی انتشار داده  که توانسته بسیاری از ابهامات  کوهنورردی را پاسخ دهد و پرده از بعضی از ناگفته ها بردارد. این عکس به تنهایی توانسته بسیاری از صعودها را زیر سوال ببرد!! و  عالیجنابان گرتکس پوش! کوه رو را شناسایی کند. انتشار این عکس موجی از اظهارات ضد ونقیض را در دنیای کوهنوردی به راه انداخت و بسیاری از فتوحات ادعایی را زیر سوال برد. اما متاسفانه هنوز این دبیرخانه نتوانسته صاحب این عکس را که شاه کلید این ابهامات است شناسایی کند فلذا در همین خصوص ما مسابقه ای برگزار می کنیم تا کوهنوردان عزیز ترغیب شده و صاحب عکس را شناسایی کنند.

 به کسانی که صاحب عکس را شناسایی کنند  یک عدد پکیج رایگان صعود به توچال با گروه زاقارت ها اهدا می گردد!

 ۱-   این عکس متعلق به کیست؟

-   من

-   او

-   شما

-   ایشان

2-  شخص درون عکس در حال چه کاری است؟

-عبادت

-اطاعت

-استعانت

-اجابت

3- با فرض اینکه این تصویر یک عدد باسن باشد آیا این باسن

-    آبکشیده است و گذاشتند تا دم بکشد؟

-    نکشیده است گذاشتند تا کته شود؟

-    کٍشنده است؟

-    کُشنده است؟

۴-   این عکس مربوط به کدام قله است؟

-کی تو

-کی تیری!

-کی میری؟

-کی میای؟

 ۵-  با توجه به برودت هوا و طوفانی بودن که در عکس مشخص است آیا؟

- این عکس مربوط به توچال هیولای سیاه است؟

- توچال هیولای سفید است؟

-توچال هیولایی به رنگ های مختلف است

-کلا همین پارک جمشیدیه است

۶- این صعود درچه فصلی انجام شده است؟

- زمستانه است

- تابستانه ولی فتو شاپ است

- بهارانه است

- پاییزانه است

۷- این کوهنورد با توجه به سختی صعود چه نوع کوهنوردی است؟

- خیلی غوله

- از اعضای دالتون هاست

-از اعضای گروه  زاقارت هاست

-عزیزالهی است

۸- با توجه به میله های موجود در تصویر این ها چه نوع میله ای هستند؟

-نبشی است

-قوطی است

-تیر آهن ۱۸ است

-پروفیل است

۹- با توجه به همان تصویر و میله ای موجود این قله کدام قله است؟

-  نانگا پاربات

-  سرپل جوادیه

-  سه راه امین حضور

- آزادی یه نفر!

 ۱۰-  چنانچه این ها میله است پس نبشی ها کجا یند؟

-   در زیر برف مدفون شده

-   در هوای مه آلود محو شده

-   داخل کوله است

-  اوهوم اوهوم به ماربط ندارد

آهای اخوی داخل عکس عزیزم پا شو وایسا اینجا خونواده نشسته

+ نوشته شده توسط فرشید در شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۱ و ساعت 14:6 |